Español  

Area Multimedia

Com es varen realitzar les pintures? Amb quins materials? Quina tècnica pinctòrica varen emprar els nostres avantpassats?

Descobreixe-ho al nostre canal particular de televisió

Audiovisual de l’exposició “Cent d’anys de recerca a la Roca dels Moros del Cogul”

Ramon Viñas ens mostra com es varen fer les pintures del Cogul, i una animació virtual ens situa les pintures en el context cronològic en qu varen ser realitzades

Les pintures rupestres del paleolític

Ramon Viñas reprodueix en aquest video les tècniques pictòriques que varen emprar els nostres avantpassats en els abrics de les nostres muntanyes

Les pintures esquemàtiques

Ramon Viñas reprodueix en aquests dos videos cóm els nostres avantpassats realitzaven les pintures de tracidió esquemàtica

Els grabats rupestres

Ramon Viñas reprodueix amb un tros de silex uns grabats amb llengua ibèrica

Audio

Programa Tarragona Ràdio

Continguts emissió 14 d'abril de 2008
  • Programa: L'Espai de l'IPHES a Tarragona Ràdio
  • Data: dimarts, 14 d'abril de 2008
  • Durada: 22:24 minuts (3.38 MB)
  • Format: Mono 22kHz 24Kbps (CBR)

Amb Ramon Viñas, expert de l'IPHES en art rupestre.

Marta Fontanals, directora de les excavacions a El Cavet (Cambrils), ens parla d'un dels jaciments neolítiques més antics de Catalunya, amb una cronologia d'uns 6.600 anys, quan va ser ocupat pels primers agricultors-ramaders de la Mediterrània i també de la Península Ibèrica; s'han posat al descobert uns camps de sitges on s'emmagatzemàven diferents productes i s'han trobat nivells arqueològics, cosa aquesta última molt poc freqüent.

D 'una època molt similar en el temps són les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida) de les quals enguany es commemora el centenari de la seva descoberta científica. Per aquest motiu, s'ha organitzat una exposició itinerant que ha comissariat l'IPHES, però que ha estat impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ramon Viñas, comissari de la mostra, i Pere Izquierdo, director del MAC, expliquen el valor d'aquesta obra artística; a més, es refereixen a les col.laboracions que ambdues institucions pensen emprendre conjuntament i que aviat es concretarà en un conveni.

Per la seva part, Maria de Lluc de Bennàsar, ens comentarà què aporten els micromamífers a l'estudi de l'evolució humana, com s'obtenen en una excavació, quin tractament reben i quina informació es pot extreure.

Continguts emissió 11 de novembre de 2008
  • Programa: L'Espai de l'IPHES a Tarragona Ràdio
  • Data: dimarts, 11 de novembre de 2008
  • Durada: 22:24 minuts (3.38 MB)
  • Format: Mono 22kHz 24Kbps (CBR)

Amb Ramon Viñas, expert de l'IPHES en art rupestre.

Ha tractat de la importància que varen poder tenir les imatges codificades “simbòlicament” en el desenvolupament del cervell humà i en l’aparició de les antigues civilitzacions. A més, s'ha referit a diversos llocs que van ser utilitzats pels grups caçadors recol·lectors i agricultors ramaders des de fa ara 32.000 anys fins 3.000 abans d’ara, incidint especilament en la seva darerre estada a Sonora, a Mèxic.

Alhora constata el fet que hi ha molt poc personal investigador que dediqui la seva feina a l'art rupestre i per aquest motiu encara no es coneix gaire.